Θεωρούμε ότι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η προσαρμογή των συμβουλών μας σε αυτές, είναι το σημαντικότερο στοιχείο προκειμένου να καταστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο.

facebook

Τί υπηρεσίες παρέχει η fidelitas;

Oικονομολογικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε στην κάθε επιχείρηση την υποστήριξη που χρειάζεται προκειμένου να μεγεθύνεται και να αυξάνει την λειτουργική της αποτελεσματικότητα μέσω οικονομικών μελετών, οργάνωσης επιχειρματικών σχεδίων και χρηματοοικονομικής καθοδήγησης.

Νομικές Υπηρεσίες

Η πολύχρονή μας εμπειρία σε θέματα νομικής κάλυψης επιχειρηματικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την συνεχή νομική παρακολούθηση που παρέχουμε, μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις και υποστήριξη σε νομικά ζητήματα.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η εταιρεία μας προτείνει στην κάθε επιχείρηση όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ώστε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στην μηχανοργάνωση της εταιρείας τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διαδυκτιακά.

Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Παρέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις συστήματα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων καθώς και τις απαραίτητες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως ISO 9001, ISO 22000