Θεωρούμε ότι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η προσαρμογή των συμβουλών μας σε αυτές, είναι το σημαντικότερο στοιχείο προκειμένου να καταστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο.

facebook

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής
Παρέχουμε:

Δημιουργία, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων Επιχειρησιακών Λειτουργιών (ERP)

Κατασκευή, Ανάπτυξη και Διατήρηση Διαδικτυακού Τόπου (domain name - website) στο Διαδίκτυο (website)

Δημιουργία, Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce)